JANUARY 24, 25 - 2014
  • 000000

DAYS
International Conference and Workshop - GASTRIC CANCER
NEW TECHNIQUES WITH NEWER TECHNOLOGY


Faculty

 

International Faculty

   

Donald Low

Seattle USA

HK Yang *

South Korea

Yuk-Sukh Suh *

South Korea

HyukJoon Lee

South Korea

Daniel Coit.

MSKCC, USA

Bruno Zilberstein

Brazil

Paolo Morgagni

Italy

Martin Karpeh

Mount Sinai USA

Domenico D'Ugo

Italy

Hideaki.Shimada

Japan

Takaki Yoshikawa

Japan

Jimmy B.Y So

Singapore

E.P.M. Jansen

Netherlands

Marcis Leja

Latvia

Giovanni De Manzoni

Italy

Paolo Boffetta

Mount Sinai USA

Daniel Labow

Mount Sinai USA

Paul Mansfield

USA

Yanghee Woo

USA


* Live Demonstration.
Others - by Video Conference

 

 

Eminent National Faculty


Ahmed Ali .M
Anand .L
Aravindan
Arun R.S
Ashok Chacko
Ashok Kumar .D
Ayyappan .S
Balachandar .T.G
Barnabas Durairaj
Bose .J.C
Caroline Ven Mullai
Chandrasekar .T.S
Deepthi .P
Deivanayagam .S
Ebby Simon
Eswaramoorthy
Ganapathy Ashokan
Ganapathy Raman
Gandhimathi .D
Ganesh .P
Gopinathan .K
Hemanth Raj
Inian Samarasam

Jameel .J.K.A
Jayanthi .V
Jeevan kumar .S
Jeswanth .S
Kala .B
Kalaichelvi .K
Kamaraj
Kannan .R.R
Karkuzhali .P
Krishna Rau .B
Malathy Sathyasekaran
Mallika Thiruvadanan
Mani .C.S
Manoharan .G
Meera Govindarajan
Mohammed Ali
Mohan Prasad .V.G
Munirajan .A.K
Murali .A
Naganath Babu .O.L
Nageshwar Reddy

Nirmala .N
Padmanaban .S
Palanisamy .K.R
Pandyaraj .R.A
Pugazhendhi .T
Radhakrishna .P
Raghuram .K
Rajanikanth .S
Rajaram

Rajasekar .A
Rajarathinam .G
Rajendran .S
Rajkumar .J.S
Rajkumar Wadhwa
Ramakrishnan
Ramesh Ardhanari
Rao .G.V
Rathinaswami .A
Ravi .R
Ravichandran .P
Reddy .P.K
Revathy .R
Sadasivam .S
Sanjay Sharma
Sathish .P
Selvakumar .S
Selvaraj .T
Shankar .S
Shanmugam .R.P
Shanmugakumar
Shanthi Vijayaragavan
Siva Sankaran
Sreejayan
Srikumari Damodharam

Srinivasa Raman
Subramaniam .M
Sugumar .C
Thirunavukarasu .S
Tiruvadanan .B S

Ubal Dhus
Vaitheeshwaran
Venkateswaran .A.R
Vijayakumar .M
Vikas Mahajan
Vikram Kate